แผนที่

ภูฟ้าวารีตั้งอยู่ใกล้ัศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร้านค้า, ตลาด, ร้านอาหาร ร้านกาแฟและบาร์ โดยใช้เวลาเดินเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น

ที่ตั้งโรงแรม

888 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

 

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
  • เมืองเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ดอยตุง
  • ดอยแม่สะลอง
  • แม่สาย